Rohacek
Research

Jmenuji se Miloslav Roháček a zabývám se meteorologií cca od roku 2007. Během těchto let jsem nasbíral řadu zkušeností jak z terénu, tak samostudiem meteorologie, a to jak literatury zahraniční, tak té domácí. Během let jsem se zaměřil na studium "low topped" konvekce a supercel. Mezi moje další specializace patří veškerá práce spojená s radarovými daty.

Nowcasting

Sondáže

Radar

Můj Výzkum

Fotogalerie

Videa

Mobirise Website Builder

Mix různých produktů-Zpracování sondážních měření­.
Filtrační program, trasování supercel, srovnávací grafy.

O Projektu

Výzkum lov topped (nízké konvekce) má svoje počátky v roce 2009. Během následujících let se podařilo zdokumentovat řadu zajímavých případů bleskově neaktivních buněk vykazujících supercelární charakteristiky a dlouhodobě rotující sníženiny (wall cloudy) vázané na nízkou konvekci. Všechny tyto poznatky byly během let zužitkovány a vyústily v komplexnější pohled na pomyslné "meteo-spektrum".

Výzkum lov topped (nízké konvekce) má svoje počátky v roce 2009. Během následujících let se podařilo zdokumentovat řadu zajímavých případů bleskově neaktivních buněk vykazujících supercelární charakteristiky a dlouhodobě rotující sníženiny (wall cloudy) vázané na nízkou konvekci. Všechny tyto poznatky byly během let zužitkovány a vyústily v komplexnější pohled na pomyslné "meteo-spektrum". Výzkum se zaměřuje na situace tzv. "low CAPE/high shear", tedy situace s podílem nižšího zastoupení "energie", ale vyšší podpory ze strany dynamiky. Turbulentní atmosféra spojená často s přechody post-frontálního vzduchu, ve kterém se vyskytují konvektivní buňky - přeháňky či bouřky, často překvapuje svojí silou. A už se jedná o situace spojené s přechodem větrných smrští, nebo jen o osamocené buňky. Tyto jevy se vyskytují celoročně s preferencí konce léta, či chladnějších letních dní a části podzimu. Existuje celá řada variací jak se může tato specifická část meteorologického spektra projevovat. Od dlouhých lineárních přeháněk (nudlovitého tvaru), které doprovází často silnější nárazy větru. Dále samozřejmě v podobě osamocených jader, které někdy následně mohou produkovat i bleskovou aktivitu. Do tohoto výzkumu jsou zahrnuty nejen případy z léta, ale i zimní přeháňky či bouřky, což rozšířilo značně radius pátrání a srovnávání. S bleskově neaktivními, ale přesto buňkami, vykazujícími dlouhodobější rotaci, se můžeme setkat jak v Evropě, tak USA. Preferují planiny. V Evropě je jich nespočet, zejména v severozápadním Německu, částech ČR a Polska.
V USA se jedná zejména o státy Středozápadu.

Mobirise Website Builder

Ukázka zpracovaného surového radaru typu HDF5 pro ČR.
Ukázka předpovědní mapy, modely (nedílná součást práce).
Filtrovaný CZRAD se zakresleným trasováním buněk..

Po Tornádu

Po případu výskytu tornáda F4 na Moravě, jsem se ještě více zapojil do celého dění, opustil svou "jeskyni". Zejména publikací­ rozsáhlé práce o tomto případu, která otevírala i řadu některých palčivějších témat. Mým krédem je se držet faktů bez unáhleného závěru. Mladickou nerozvážnost jsem nechal za dveřmi a snažím se ctít vědecký etický kodex. Pro jakýkoliv úspěch na poli vědy nestačí pouze slepé kráčení za definicemi, ale otevřená mysl, bez které se nejde posunout ani o krok dále. I to je součástí mého výzkumu a sice "posouvání hranic". Chci ukázat lidem, že i na poli takto exaktní a složité vědy je možné se prosadit a dokázat správnost svých tezí, pokud člověk zůstane dostatečně vytrvalý a je si jistý svými závěry a má je podložené fakty. Výzkum i vše s ním související stále probíhá a bude probíhat, je to nekonečný koloběh učení, chyb a dobrých odhadů. Věřím, že lepší popis a pochopení kategorizace jevů, které zatím spadají obecně to kategorií "hybridních jevů", nám v samém důsledku přinese lepší pochopení spektra jako celku a pomůže snad i třeba zlepšit povědomí a předpovědi nebezpečných, větších variací, těchto nenápadných přeháněk/bouřek.

Od roku 2022 jsem přesunul svůj zájem a působnost do Německa, kde jsem začal pracovat jako meteorolog pro společnost WetterOnline. Vzhledem k povaze této práce ale stále zůstávám v kontaktu s důležitými daty, a nemá tedy tato práce vliv na mojí výkonost, co se týče mých projektů a cílů v České republice.

S čím se pracuje?

Mobirise Website Builder
Práce s Radarem

Více než 10 let zkušeností práce s radarovými daty jak z EU, tak produkty z USA. Zpracování, filtrace a analýzy. Python, DWD, NOAA, GR2 Analyst atd...

Mobirise Website Builder
Analýza Dat

Více než 10 let zkušeností práce s radarovými daty jak z EU, tak produkty z USA. Zpracování, filtrace a analýzy. Python, DWD, NOAA, GR2 Analyst atd...

Mobirise Website Builder
Zkušenosti Z Terénu

Více než 13 let zkušeností z terénu,stormspottingu/chasingu. Více než 1,5 TB nasbíraných fotografií a videí se zaměřením na silné bouřky.

Mobirise Website Builder
Dokumentace - Kontakty

Vlastní publikace na daná témata, aktualizace informací. Publikace v českém či anglickém jazyce. Kontakty se zahraničním:
Diskuse a poradenství s odborníky.

Copyright 2023 Miloslav Roháček - e-mail: putovanizabourkami@seznam.cz / Osobní­ Facebook / research-katja.cz